Miljö


För alla båtföreningar ställs allt högre krav på att skydda och förbättra miljön. För det behövs ett gott samarbete mellan styrelse, medlemmar och myndigheter.

Önnereds Båtlag stödjer nationella och lokala miljömål. Göteborgs kommuns miljöförvaltning ställer krav utifrån Miljöbalken och TSFS 2023:12 (avfallshantering) och inspekterar kontinuerligt hur Båtlaget sköter miljöarbetet. Båtlagets arbete med miljöfrågor fortsätter, med exempelvis vattenanalyser, spolplattor, tester/skrapprov på båtbottenfärg.

Miljöregler för medlemmar finns i uppdaterad Handbok. Se även Göteborgs kommuns miljöregler för fritidsbåtar. Svenska Båtunionen har också samlat aktuella miljöfakta för båtägare på https://batmiljo.se/.

I BAS, fliken ”Båtuppgifter”, kan du på ”Kompletterande uppgifter” kryssa i om du är helt säker på att din båt inte har miljöfarlig TBT-färg. Det är till stor hjälp för Båtlaget!

Miljöstationer och hantering

Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka används endast till miljöfarligt avfall. Allt annat tas hem till egen tunna. Båtlaget har avtal med Renova och Stena Recycling som båda registrerar i ”farligt avfallsregistret”.
Under sommarsäsongen har Båtlaget soptunnor för blandat avfall. Det bästa för miljön är ändå att medlemmar i möjligaste mån sopsorterar sitt båtavfall i egna tunnor hemma.

Latrintömning

Båtlaget har nu avtal att medlemmar med båtar som behöver latrintömmas får använda Wallenstams mottagningsanordning i hamnen nedanför Jungman Jansson.

Se även Hamnkartan var närmaste mottagningsanordning finns.