Miljö


För Önnereds Båtlag är det viktigt att stödja nationella och lokala miljömål. Det mål som vi som förening kan och ska arbeta aktivt för är: Havsmiljö i balans samt levande kust och skärgård. Som för alla båtföreningar ställs det allt högre krav på vårt arbete att förbättra miljön på land och till sjöss. För det behövs ett gott samarbete mellan styrelse, medlemmar och myndigheter.

Miljöförvaltningen inspekterar vår verksamhet och ställer krav utifrån Miljöbalken och TSFS 2023:12 (avfallshantering). Båtlaget har i mer än tio år arbetat aktivt med miljöfrågor, gjort vattenanalyser, anlagt spolplattor, gjort tester/skrapprov på båtbottenfärg och enats om regler och råd gällande miljö.

Läs i Handbok, Miljöregler, vad som gäller i Båtlaget. Göteborgs kommun har också en sida om miljöregler för fritidsbåtar.

Miljöstationer och hantering

Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får endast användas till miljöfarligt avfall – allt annat tas hem till egen tunna. På Sjöbacka finns inga sopkärl och sopor medtas till egen tunna. Båtlaget har avtal med Renova och Stena Recycling. Båda uppdaterar i farligt avfallsregistret om bortforslat avfall

SBU och SXK kopparsymposium 190201
Avfallshanteringsplan