Sommar i hamnen

Bryggplatser

Bryggplatserna hålls öppna från 15 april till 31 oktober. Alla bryggplatser har y-bommar och under sommarsäsongen finns tillgång till vatten och el.

Bryggorna är betecknade A, B, C, D och E (från väster räknat). Platser finns för olika båtstorlekar.

Hamnplan

På hamnplan finns 99 parkeringsplatser som under sommarsäsongen, 16 maj – 9 september, används för personbilar, motorcyklar och cyklar.

Det finns även sjösättnings- och upptagningsramp samt miljösäker spolplatta (öppen 10 september – 31 oktober) för de medlemmar som har båtplats i hamnen.

Gräsplanen vid hamnen är en populär samlingsplats. Där ordnas midsommarfirande med dans.

Byggnader

Sjöbodar

På hamnplan finns 26 sjöbodar. Kö/ansökan via BAS.


Klubbstuga

Klubbstugan används för gemensamma ändamål som båtlagsfester, kurser och möten. Alla medlemmar som har nyckelbricka har tillgång till huset för exempelvis toalett- eller köksbesök.
I klubbstugans kök finns hjärtstartare, första hjälpen-kit och brandsläckare.

De som äger/hyr bryggplats får hyra klubbstugan för privata fester eller möten. Det gäller även ägare/hyrare av vinteruppläggningsplats på Sjöbacka.


Servicehus

I servicehuset finns soptunnor och miljöstation för farligt avfall. Där finns också förråd att hyra för kajak. Utanför huset finns plats att hyra för jollar.