Hem

Snabbfakta

 • Hamnen byggd 1979
 • Antal medlemmar c:a 630
 • Antal båtplatser 295
 • Servicehus och Miljöstation
 • Medlem i Svenska Båtunionen
  Västsvenska Båtförbundet
 • En ideell förening

Bra att känna till

 • Sjösättning från hamnplan senast 15 maj
 • Upptagning från sjön senast 31 oktober
 • Angör nockarna endast för i- o urlastning
 • Ryckdämpare obligatoriska fom storlek 3
 • Anmäl ändring av medlemsuppgifter
 • Historia – så började det

Bryggplatserna

StlBåtstorlek (m)Antal
15,5 x 2,095
26,5 x 2,546
38,5 x 2,7582
49,5 x 3,2550
511,0 x 3,7523

Vinteruppläggning

Vinteruppläggning finns tillgänglig för mindre båtar upp till 5,5*2,0 m på hamnplan med upptagning på slip och för större båtar upp till 9 ton på Sjöbacka med upptagning mobilkran och kranbil. Planerna har c:a 100 platser vardera.

Köpa, Sälja, byta båtplatser och sjöbod 2024.

Köerna för köpa byta sälja öppen från 1 Oktober Välkomna med önskemål via Båtunionen Bas-k

Vinterupptagning i hamnen

Nytt i höst är att du/ni måste ha en ”Tag” för att komma åt vatten och el vid spolplattan. En period varar i ca 30minuter. Båtlaget har infört Tagtvång för att kunna rengöra botten på era båtar.  Skälet är att kostnaderna för vattnet som samlas upp i tankarna har blivit betydligt mycket dyrare än tidigare år. Allt vatten som samlas upp hanteras som farligt avfall och måste köras till destruktion.

Vinterplats i sjön

Kö anmälan öppnad! Bokas i BAS-k. Se fliken KÖ-anmälan ”vinterplats i sjön”

Aktuellt i hamnen