Vinterförvaring

Vinteruppläggning Sjöbacka

Önnereds Båtlag hyr ut vinterplatser på Sjöbacka, norr om hamnen utefter Eskils Kanal. Där finns 85-100 platser för vinterförvaring för båtar som är större än vad som får plats på hamnplanen, det vill säga från 5,5 meter upp till cirka 11 meter. Det finns också några platser för ännu större båtar, upp till ca 42 fot/9 ton. Nyttjandetid är 1 september – 14 maj.

På Sjöbacka finns mastkran, mastförvaring, miljöstation samt vatten och el.

Lyft och sjösättning genomförs under ett antal fasta datum april-maj, upptagning september-oktober. För mindre båtar nyttjar vi kranbil och för tyngre båtar mobilkran.

För att vinterförvara din båt på Sjöbacka behöver du vara medlem i Önnereds Båtlag och tillhandahålla egen vagga, stöttor eller trailer. Du behöver alltså inte ha hamnplats i Önnered för att få vinterförvara på Sjöbacka.

Medlemmarna hjälps åt med lyft, spolning och pallning av båtar på hösten och sjösättning på våren. Vi träffas en kväll på våren för att städa undan vaggor/stöttor inför sommaren och en kväll i början av hösten för att städa ställa upp vaggor och stöttor inför upptagningen. Alla vaggor och tillbehör måste märkas tydligt med medlemsnummer.

Vinterplats i sjön

Medlemmar kan hyra vinterplats i sjön 1 nov – 14 april. Ansökan görs i BAS i september.

Vinteruppläggning hamnplan

Under perioden 10 september – 15 maj kan man hyra plats på hamnplan för vinteruppläggning av båt som har maxlängd 5,5 meter. Ansökan görs i BAS under augusti.