Om Båtlaget

På denna sida

Här kan du se våra stadgar, allmänna villkor, vad det kostar att ha båtplats, vinterplats och andra tjänster och en tabell för att bedöma antal år medlem behöver stå i kö för båtplats.

Stadgar och allmänna villkor

Stadgar 2021
Allmänna villkor 2022

Handboken

Handboken är ett dokument med anvisningar, tips och råd som kan vara bra att känna till vid användande av föreningens tjänster.

Handbok 2023

Priser och avgifter

För båtplats betalas insats efter båtplatsstorlek, se Viktigt att veta om storleken på din båtplats på sidan om Kötider. 

Årsplan debiteringar23/24

Priser och avgifter 2023

Priser vinter Sjöbacka

Vem får teckna avtal?

Rätt att teckna avtal gäller i första hand privatpersoner som är medlem. För att få teckna avtal måste du vara myndig.

Försäkring för att skriva avtal

För att få skriva avtal om båtplats måste du ha ett giltigt försäkringsbevis för den båt du anmält. Du ska själv stå som försäkringstagare.

Båtplatskö och kötider

Så fördelas platserna

Vid köp eller andrahandshyra fördelar Båtlaget båtplatserna efter antal årliga återkommande ansökningar. Båtlaget erbjuder plats i turordning till den som har flest ansökningar och en båt som passar med måtten på den lediga platsen.

Kötider

Se en tabell för att bedöma antal år vi beräknar att en medlem behöver stå i kö innan vi kan erbjuda båtplats. I tabellen ser du platsens längd och bredd i meter.

Kötider