Hamnen

Bryggplatserna

Hamnen har c:a 295 bryggplatser vid 4 bryggor med beteckningen A, B, C och D från väster. Samtliga bryggplatser har Y-bommar för 5 båtstorlekar från 5,5 x 2,0 m till 11 x 3,75 m. Bryggplatserna hålls öppna sommartid under perioden 15 april till 31 oktober. Där finns möjlighet till vinterplats i sjön och nyttjas främst för besök till sommarställen på öarna.

Byggnaderna

I hamnområdet finns även Klubbstugan som kan hyras av platsägare och platshyrare, 26 sjöbodar för bryggplatsägare och ett servicehus med miljöstation och skrabbegårdar.

Hamnplan

Angränsande till bryggplatserna finns hamnplan med c:a 100 platser vilka sommartid tjänar som parkeringsplatser för bilar och som på vintern kan hyras för vinteruppläggning av båtar med båtstorleken högst 5,5 m x 2 m. Där finns även en upptagningsramp och miljösäker spolplatta för medlemmar med sommarplats i hamnen.

Den till hamnplanen anslutande gräsplanen är ett populärt utflyktsområde och samlingsplats för årliga midsommarfirande med dans och lekar och andra evenemang.

Vinter på Sjöbacka

Ett par hundra meter norr utefter Eskils Kanal finns en vinteruppläggningsplats för c:a 100 större båtar. Här ordnas med sjösättning, upptagning, spolning, av- och påmastning och uppställning i medlemmarnas regi.