Hamnen

Bryggplatserna

Hamnen har bryggorna A, B, C, D och E (från väster räknat). Bryggplatserna har Y-bommar och finns i fem olika storlekar.

Bryggplatserna hålls öppna från 15 april till 31 oktober.
Det finns även möjlighet att hyra vinterplats i sjön 1 nov – 14 april.

Hamnplan

På hamnplan finns klubbhuset, 26 sjöbodar och servicehus med miljöstation.
Parkeringsplatserna används sommartid för personbilar, vintertid hyrs platserna ut för uppläggning av båtar (högst 5,5 x 2 m).
Det finns även upptagningsramp och miljösäker spolplatta för de medlemmar som har båtplats i hamnen.

Gräsplanen nära hamnen är en populär som samlingsplats. Där ordnas midsommarfirande med dans.

Klubbhuset

Vinter på Sjöbacka

För större båtar finns cirka 100 platser för vinterförvaring på Sjöbacka, norr om hamnen utefter Eskils Kanal. Här ordnas med sjösättning, upptagning, spolning, av- och påmastning och uppställning.

Sjösättning på Sjöbacka