Bra att känna till

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare och platshyrare. Förmiddag, eftermiddag och kväll samt heldag med tillval tält över altan.

Kalender 2023

15/12Anmälan hyra/ hyra ut
anmälan görs i BAS

Expeditionen

Expeditionen är öppen vid två tillfällen i april och september. På våren köps årsdekal för jolleplats och vimpel. Jollar ska vara försedda med årsmärke efter vårens expeditionstider! På hösten bokas uppläggningsplats på hamnplan och vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, damseniorerna på tisdag kl. 10:00 och herrseniorena på onsdag kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Nyckelbrickor

För tillträde till hamnplan, klubbhus och servicehus erfordras det en nyckelbricka vilken kan köpas av platsägare och platshyrare. Brickan beställs genom att swisha 200kr till Båtlaget. Swish 1230325860

Arbetsdagar i hamnen

Arbetsdagar i hamnen är vid två tillfällen i april och oktober. I april sommarställs hamnen innan öppning och i oktober är det vinterställning inför stängning och underhåll mark, bryggor, klubbhus, servicebyggnad och sjöbodar.

Sjöbacka

Sjösättning på Sjöbacka sker under april-maj och upptagning under september-oktober. Det är av stor vikt att alla vaggor och tillbehör är tydligt märkta med medlemsnummer. Rensning av gräsvallen sker under tidig vår och omärkta delar/ vaggor slängs.

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vaktrummet. Vaktdagar söks i BAS under vaktschema.