Bra att känna till

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare och platshyrare. Förmiddag, eftermiddag och kväll 500 kr, heldag 800 kr (1200 kr med tält).

Kalender 2023-2024

Expeditionen

Expeditionen är öppen vid två tillfällen i april och september. På våren köps årsdekal för jolleplats och vimpel. Jollar ska vara försedda med årsmärke efter vårens expeditionstider! På hösten bokas uppläggningsplats på hamnplan och vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, damseniorerna på tisdag kl. 10:00 och herrseniorena på onsdag kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Nyckelbrickor

För tillträde till hamnplan, klubbhus och servicehus erfordras det en nyckelbricka vilken kan köpas av platsägare och platshyrare.

Arbetsdagar i hamnen

Arbetsdagar i hamnen är vid två tillfällen i april och oktober. I april sommarställs hamnen innan öppning och i oktober är det vinterställning inför stängning och underhåll mark, bryggor, klubbhus, servicebyggnad och sjöbodar.

Sjöbacka

Sjösättning på Sjöbacka sker under april-maj och upptagning under september-oktober. Arbetsdagen i maj innefattar städning av egen plats och arbetsdagen i september städning och iordningställande av vaggor.

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vårutskicket. Vaktdagar kan bytas och det är väsentligt att alla ändringar förs in i liggaren i vaktlokalen.