Bra att känna till

Nyckelbrickor

För att komma in på hamnplan, i klubbhus och servicehus krävs nyckelbricka. Alla som äger eller hyr plats i hamnen kan beställa nyckelbricka genom att swisha 200 kr till Båtlaget. Swish 1230325860

Vakthållning

Hamnen bevakas alla nätter 7 maj – 30 september av dem som har eller hyr bryggplats i hamnen. Datum bokas på våren (mars) i BAS / vaktschema. De som inte bokar tilldelas datum. Byte av datum hanteras på egen hand och noteras i vaktpärm i klubbstugans vakttorn.

Arbetsdagar

Vår och höst hålls arbetsträffar i hamnen, där medlemmar (som kallas enligt rullande schema) hjälps åt att fixa det som behövs.
I april-maj ska hamnen sommarställas före öppning och i oktober är det vinterställning inför stängning, samt underhåll mark, bryggor, klubbhus, servicebyggnad och sjöbodar.

Klubbstuga

Klubbstugan används för styrelsemöte, seniorträffar och kan även bokas via BAS för sammankomster. Den som äger eller hyr båtplats kan hyra heldag, för- eller eftermiddag och om även hyra tälttak för altanen.

Seniorträffar

Damseniorerna träffas i klubbstugan på tisdagar kl 10, herrseniorerna onsdagar kl 10. Vårsäsongen startar i januari och höstsäsongen i september.
Alla seniora medlemmar i Båtlaget är varmt välkomna!

Sjöbacka

Sjösättning på Sjöbacka sker under april-maj och upptagning under september-oktober. Det är av stor vikt att alla vaggor och tillbehör är tydligt märkta med medlemsnummer. Rensning av gräsvallen sker under tidig vår och omärkta delar/ vaggor slängs.