Bra att känna till

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare och platshyrare. Förmiddag, eftermiddag och kväll samt heldag med tillval tält över altan.

Kalender 2023

Brygginvigning
24/6Midsommarfirande
1/8Boka upptagning på Sjöbacka
15/8Boka höstens arbetsdag
1/9 Boka vinterupplag hamnplan

Expeditionen

Expeditionen är öppen vid två tillfällen i april och september. På våren köps årsdekal för jolleplats och vimpel. Jollar ska vara försedda med årsmärke efter vårens expeditionstider! På hösten bokas uppläggningsplats på hamnplan och vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, damseniorerna på tisdag kl. 10:00 och herrseniorena på onsdag kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Nyckelbrickor

För tillträde till hamnplan, klubbhus och servicehus erfordras det en nyckelbricka vilken kan köpas av platsägare och platshyrare. Brickan beställs genom att swisha 200kr till Båtlaget. Swish 1230325860

Arbetsdagar i hamnen

Arbetsdagar i hamnen är vid två tillfällen i april och oktober. I april sommarställs hamnen innan öppning och i oktober är det vinterställning inför stängning och underhåll mark, bryggor, klubbhus, servicebyggnad och sjöbodar.

Sjöbacka

Sjösättning på Sjöbacka sker under april-maj och upptagning under september-oktober. Arbetsdagen i maj innefattar städning av egen plats och arbetsdagen i september städning och iordningställande av vaggor.

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vaktrummet. Vaktdagar kan bytas och detta sker i BAS . Maila önskad ändring till info@onneredsbatlag.se som förmedlar önskan om byte.