Bra att känna till

Bra att känna till

  • Sjösättning från hamnen senast 15 maj
  • Markera med grön skylt vid långsegling
  • Angör nockarna endast för i- o urlastning
  • Ryckdämpare obligatoriska fom storlek 3
  • Anmäl ändring av medlemsuppgifter
  • Endast bojar som flöten till sänklinorna

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vårutskicket. Vaktdagar kan bytas och det är väsentligt att alla ändringar förs in i liggaren i vaktlokalen. Sätt upp ett anslag med önskemål om byte.

Miljöstationer och Avfallshantering

Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får endast användas till miljöfarligt avfall – allt annat tas hem till egen tunna. På Sjöbacka finns inga sopkärl och sopor medtas till egen tunna.

Historia

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare/hyrare. Se anvisningar vid bokning. Kostnad heldag 800 kr (1200 kr med tält) eller halvdag för 500 kr. gå till bokningslista för att boka

Expeditionen 2022

Expeditionen är öppen tisdag 12 och lördag 16 april samt tisdag 30 augusti och lördag 3 september. Tisdag 18.00-19.00 och lördag 09.30-10.30. På våren kan man köpa båtlagsdekaler, årsdekaler för jolleplats, båtlagsflaggor och beställa nycklar. På hösten kan man köpa uppläggningsplats på hamnplan eller anmäla vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, för damseniorerna på tisdagar kl. 11:00 och herrseniorena på onsdagar kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Arbetsdagar 2022

Hamnen

VårHöst
6, 13, 23 apr5, 12, 22 okt
B24-B95, BA1, C01-C30

Sjöbodar
Kommer snart

Sjöbacka

Sjösättning14, 22, 29 apr, 5, 6 maj
Upptagningsep, okt
Arbetsdagar16 maj, sep