Bra att känna till

Bra att känna till

  • Sjösättning från hamnen senast 15 maj
  • Upptagning från sjön senast 31 oktober
  • Angör nockarna endast för i- o urlastning
  • Ryckdämpare obligatoriska fom storlek 3
  • Anmäl ändring av medlemsuppgifter
  • Endast bojar som flöten till sänklinorna
  • Historia – så började det

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vårutskicket. Vaktdagar kan bytas och det är väsentligt att alla ändringar förs in i liggaren i vaktlokalen. Sätt upp ett anslag med önskemål om byte.

Miljöstationer och Avfallshantering

Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får endast användas till miljöfarligt avfall – allt annat tas hem till egen tunna. På Sjöbacka finns inga sopkärl och sopor medtas till egen tunna.

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare och platshyrare. Kostnad heldag 800 kr (1200 kr med tält) eller halvdag för 500 kr. Se anvisningar vid bokning. 
Gå till bokningslista för att boka

Expeditionen 2022

Expeditionen är öppen tisdag 12 och lördag 23 april samt tisdag 30 augusti och lördag 3 september. Tisdag 18.00-19.00 och lördag 09.30-10.30. På våren kan man köpa båtlagsdekaler, årsdekaler för jolleplats, båtlagsflaggor och beställa nycklar. På hösten kan man köpa uppläggningsplats på hamnplan eller anmäla vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, damseniorerna på tisdag kl. 10:30 och herrseniorena på onsdag kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Arbetsdagar 2022

Hamnen

VårHöst
6, 13, 23 apr5, 12, 22 okt
B24-B95, BA1, C01-C30

Sjöbodar
Inga arbetsdagar planerade för 2022.

Sjöbacka

Sjösättning14, 22, 29 apr, 5, 6 maj
Upptagning23 sep, 6,7,13,14,21 okt
Arbetsdagar16 maj, 19 sep