Nu är hamnvakten igång

Från 7 maj till 30 september hjälps alla som äger eller hyr bryggplats åt att bevaka vår hamn 21:00 – 06:00. Schema för säsongen är spikat och finns i BAS under fliken schema hamnvakt.

Vaktlagen utgörs av två personer över 18 år som är medlemmar eller anhöriga till medlem. Om du inte själv valt tid (mars-april) har du kallats till datum. Om tider behöver bytas sköter medlemmarna det själva, exempelvis via båtlagets facebooksida, och noterar det i vaktpärm. Vaktschema, tips om ersättare (de som anmält intresse), vaktrapport och -anvisningar finns i vaktpärmen i klubbhusets torn.

Att utebli utan att ordnat ersättare debiteras. Blir du av någon anledning ensam på ett vaktpass ska du lämna 23:00. Följ instruktion i vaktpärmen.

Vi hoppas på en lugn sommar!