Arbetsdagar vår och höst 2024 – schema klart

Scheman för arbetsdagarna 2024 är klara. Alla som valt ett datum – eller valt att inte välja – har fått meddelande. I år är det medlemmar som äger plats BA1, B01–B87 samt B02–B72 som gör sitt arbetspass i hamnen något av följande tillfällen:
– lördag 27 april 09:00
– måndag 6 maj 17:30
– tisdag 1 oktober 17:30
– lördag 26 oktober 09:00

Datumet som gäller finns på din BAS-inloggning, under flik ”schema” (gäller alltså platsägare brygga B). De bryggplatsägare som uteblir debiteras. Vi har bokat 20 in personer per arbetsdag.

På våren ska vi gemensamt iordningställa inför säsongen, på höstdagarna förbereda inför vintern.

Våruppgifter:

 • Trädgårdsmöbler
 • Bänkar
 • Vattenslangar ut på bryggor
 • Iordningställande och sjösättning av arbetsekan
 • Göra iordning signalmasten
 • Städa strandkanter efter vinterblåsten
 • Kontrollera bryggor, livbojar, vågbrytare, vagnar, brandsläckare
 • Ställa ut papperskorgar
 • Fixa grönytor och buskar
 • Städa miljöstationen och skrabbegården

Höstuppgifter:

 • Fixa grönytor och buskar
 • Städa miljöstationen och skrabbegården
 • Städa strandkanter
 • Kontrollera bryggor, livbojar, vågbrytare, vagnar, brandsläckare
 • Ta in vattenslangar från bryggorna
 • Ta upp arbetsekan
 • Ta in papperskorgar, trädgårdsmöbler
 • Vinterställa signalmast