Ny ansökan plan Önnereds Brygga

Ny ansökan om planbesked, samt medgivande att söka planbesked, för bostäder med mera vid Önnereds brygga inom stadsdelen Önnered
– del i en särskild inriktning mot en ökad småhusproduktion i Göteborg

Se föredragningen från fastighetsnämndens sammanträde den 20 juni 2022
Klicka här för att ladda ner