Bokning Arbetsdag i hamnen 2023

Skicka in anmälan snarast med start 1 mars till 31 mars 2023.
Ej anmäld arbetsdag tilldelas datum för deltagande.
Du kan alltid återkomma till anmälningsformuläret för att se dina senast sparade uppgifter.

Arbetsdagar är för bryggplatsägare till C31-C50, D02-D77, DA2, E02-E12

Max antal per arbetsdag är 24 bryggplatser (den 1 april 25 bryggplatser – totalt 97 bryggplatser 2023).
Arbetspassen startar torsdag kl. 17:30 och lördag kl. 09:00.

Våren 2023 Hösten 2023
Lör 1 apr 09:00-13:00 Tor 20 apr 17:30-21:00 Lör 23 sep 09:00-13:00 Lör 21 okt 09:00-13:00
Trädgårdsmöbler
Bänkar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar
Bottenmålning arbetsekan
Sommarställa signalmasten
Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Sjösättning arbetsekan
Papperskorgar
Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Grönytor
Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Inventering 6 brandsläckare
Vinterställa signalmasten
Grönytor
Trädgårdsmöbler
Bänkar
Papperskorgar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar
Torrsättning arbetsekan

Inloggning Boka Arbetsdag Båtunionen BAS

Välj fliken schema och därefter aktuellt schema