Hem

Snabbfakta

 • Hamnen byggd 1979
 • Antal medlemmar c:a 630
 • Antal båtplatser 295
 • Servicehus och Miljöstation
 • Medlem i Svenska Båtunionen
  Västsvenska Båtförbundet
 • En ideell förening

Bra att känna till

 • Sjösättning från hamnplan senast 15 maj
 • Upptagning från sjön senast 31 oktober
 • Angör nockarna endast för i- o urlastning
 • Ryckdämpare obligatoriska fom storlek 3
 • Anmäl ändring av medlemsuppgifter
 • Historia – så började det

Bryggplatserna

StlBåtstorlek (m)Antal
15,5 x 2,095
26,5 x 2,546
38,5 x 2,7582
49,5 x 3,2550
511,0 x 3,7523

Vinteruppläggning

Vinteruppläggning finns tillgänglig för mindre båtar upp till 5,5*2,0 m på hamnplan med upptagning på slip och för större båtar upp till 9 ton på Sjöbacka med upptagning mobilkran och kranbil. Planerna har c:a 100 platser vardera.

Vinterupptagning i hamnen

Nytt i höst är att du/ni måste ha en ”Tag” för att komma åt vatten och el vid spolplattan. En period varar i ca 30minuter. Båtlaget har infört Tagtvång för att kunna rengöra botten på era båtar.  Skälet är att kostnaderna för vattnet som samlas upp i tankarna har blivit betydligt mycket dyrare än tidigare år. Allt vatten som samlas upp hanteras som farligt avfall och måste köras till destruktion.

Om din Tag inte fungerar kan du behöva uppdatera den! Detta görs vid klubbhusets entré.

Aktuellt i hamnen