Arbetsdagar i hamnen 2020

Arbetsdagar i hamnen förhandsbokning
Markera önskad arbetsdag och Skicka senast 15 mars

Ej mottagna anmälningar tilldelas datum i vårutskicket
Medlemsnr
Namn

Bryggplats


Arbetsdag för bryggplatsägare till B63-B95, C01-C50, D17-D32

siffra efter datum avser antal anmälda och max antal inom parentes

Våren 2020

Hösten 2020
8/4 Ons 6 (16)
15/4 Ons 7 (18)
22/4 Ons 3 (16)
23/9 Ons 0 (16)
7/10 Ons 5 (16)
21/10 Ons 0 (16)
C06 Skoglund 936
C22 Eliasson 988
C37 Rahm 1105
C39 Hultkrantz 933
D19 Svensk 266
D30 Almgren 921
B76 Lager 545
B91 Adamsson 696
C11 Lisander 1160
C17 Kristensson 430
C21 Larsson 732
C35 Lundberg 1124
D17 Milthon-Edoff 853
B67 Johansson 52
B78 Dagborn 557
C03 Scotting 415
B63 Premmert 209
B71 Andersson 305
C07 Lundberg 322
C27 Alstrin 1
C40 Olsson 788

Trädgårdsmöbler
Bänkar
Papperskorgar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar
Kontroll vagnar sjösättning
Kontroll spel vid slip
Kontroll slip efter vinter
 

Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Bottenmålning arbetsekan
 

Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Sjösättning arbetsekan
 

Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Kontroll vagnar upptagning
Kontroll spel vid slip
Kontroll slip
Belysning
 

Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Torrsättning arbetsekan


Trädgårdsmöbler
Bänkar
Papperskorgar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar