Arbetsdagar hamnen 2020


Arbetsdag för bryggplatsägare till B63-B95, C01-C50, D17-D32

siffra efter datum avser antal anmälda och max antal inom parentes

Våren 2020

Hösten 2020
8/4 Ons 15 (15)
15/4 Ons 18 (18)
22/4 Ons 15 (15)
23/9 Ons 15 (15)
7/10 Ons 15 (15)
21/10 Ons 15 (15)
B70 Backman 7
B79 Hagberg 761
B85 Hedlund 341
C06 Skoglund 936
C14 Rådbo 760
C20 Andréasson 531
C22 Eliasson 988
C37 Rahm 1105
C39 Hultkrantz 933
D19 Svensk 266
D30 Almgren 921
B64 Ahlmark 354
B66 Antblad 264
B69 Magnusson 210
B73 Corneliusson 230
B76 Lager 545
B82 Nordén 560
B91 Adamsson 696
C11 Lisander 1160
C13 Lagerqvist 1144
C17 Kristensson 430
C21 Larsson 732
C29 Hallin 924
C35 Lundberg 1124
D17 Milthon-Edoff 853
B74 Albért 231
B77 Sandgren 46
B80 Nilsson 221
B81 Kopp 83
B83 Bäckman 249
B87 Gunnarsson 328
B89 Bruhn 762
B93 Wanen 49
B65 Jonsson 340
B67 Johansson 52
B72 Adås 159
B75 Christiansson 58
B78 Dagborn 557
C03 Scotting 415
C28 Hultgren 277
C41 Larsson 990
C50 Drewitz 6
D29 Pettersson 57
B95 Carlander 485
C01 Leijon 507
C02 Dybeck 664
C04 Börjesson 19
C05 Backman 14
C08 Petersson 952
C09 Zacharoff 646
C10 Scotting 918
C12 Åkervall 885
C15 Fischer 1077
C16 Gustavsson 39
C18 Lindh 94
C19 Eggelind 171
C23 Axelsson 5
C24 Taflin 769
C25 Floback 34
C26 Ahlström 91
C31 Börjesson 16
C32 Zetterberg 904
C34 Westerlund 602
B63 Premmert 209
B68 Nilsson 928
B71 Andersson 305
C07 Lundberg 322
C27 Alstrin 1
C33 Palmqvist 579
C40 Olsson 788
C36 Magnusson 67
C38 Bengtsson 590
C42 Kopp Wilkinson 379
C43 Svennevid 580
C44 Johansson 785
C45 Hjort 1002
C46 Nyström 962
C47 Winterhag 523
C30 Josefsson 820
C48 Novenius 524
C49 Berntsson 10
D18 Ahlstedt 710
D20 Lundgren 59
D21 Müller 240
D22 Börgesson 17
D23 Zacharoff 422
D24 Siering 69
D25 Lagerberg 400
D26 Granhed 542
D27 Ernsjöö 296
D28 Jurland-Ståby 649
D31 Berton 12
D32 Ohlsson 487

Trädgårdsmöbler
Bänkar
Papperskorgar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar
Kontroll vagnar sjösättning
Kontroll spel vid slip
Kontroll slip efter vinter
 

Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Bottenmålning arbetsekan
 

Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Sjösättning arbetsekan
 

Grönytor
Buskar (klippa, beskära)
Städa container, miljöstation,
 skrabbegård
Kontroll vagnar upptagning
Kontroll spel vid slip
Kontroll slip
Belysning
 

Städning strandkant
Kontroll bryggor
Kontroll vågbrytare
Kontroll vagnar
Torrsättning arbetsekan


Trädgårdsmöbler
Bänkar
Papperskorgar
Vattenslangar bryggor
Kontroll/byte livbojar