Vinteruppläggning på hamnplan 2019/2020

Klubb
stuga
Utsida
Signal
mast
Kajkanten
Skicka senast 31 oktober 2019.

Platserna 7-47 och 91-92 är endast avsedda för vändbara båtar!

Klicka på vitmarkerad plats och Skicka.
Uppdatera båtuppgifter om ej aktuella!
Hamnplan
Medlemsnr
Namn
Båtmodell
LxBxD (m)
Vikt (kg) Typ
017
018
019
020
021
022
023
024
025
036
035
034
033
032
031
030
029
028
027
026
099
098
097
096
095
094
093
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
058
057
056
055
054
053
052
051
050
049
048
059
060
061
062
063
068
067
066
065
064
069
070
071
075
074
073
072
080
081
082
083
084
085
079
078
077
076
086
087
088
089
090
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
091
092