Sjöbacka

Sjösättning på Sjöbacka 2020
Denna blankett gäller endast sjösättning på Sjöbacka

Skicka in anmälan snarast med start 1 februari och senast 15 mars.

Båtägare som inte anmält sjösättningsdag får vänta till sista dagen om övriga dagar är fulltecknade.

Du kan alltid återkomma till anmälningsformuläret för att se dina senast sparade uppgifter.

Medlemsnr

Namn
E-post


Båtmodell

Uppdatera dina båtuppgifter om de inte är aktuella!

Båtstorlek
Längd (m)
Bredd (m)
Djup (m)
Vikt (kg)
Båttyp

Önskar sjösättning siffra efter datum avser antal anmälda och max antal inom parentes

Den 17/4 kan bara båtar över 6 ton sjösätta. Båtar max 6 ton kan sjösätta övriga dagar.
Bara de som ovillkorligen inte kan sjösätta en vardag får anmäla sig till den 25/4!

Datum
växla listvy

16/4 To 12(20)

17/4 Fr 10(11)

24/4 Fr 17(20)

25/4 Lö 15(15)

29/4 On 20(20)

Märk båten före sjösättningen var lyftet skall göras och anteckna hur vaggan och bockarna skall stå i förhållande till mittlinjen. Då är det enklare att ta upp båten till hösten och placera den rätt från början.

Arbetsdagen är måndag den 11 maj och startar kl. 18.30.
Innan dess bör du städa din egen plats och ta med dig hem allt som inte hör hemma på miljöstationen.