Hamnen

Beställning nyckelbrickor 2020
Endast platsägare och hyrare för aktuell säsong kan beställa nyckelbricka.
Extra nyckelbricka kan beställas för familjemedlem eller delägare i båt.

Skicka in anmälan snarast med start 15 februari och senast 15 mars.

Nyckelbricka avhämtas i klubbhuset vid vårens expeditiontider.

En kopia skickas till nedan angiven e-postadress som bekräftelse på din beställning.

Medlemsnr

Namn
E-post


Bryggplats

Nummer


Önskar köpa

Ny

Ersättning

Ersättning då extra nyckelbricka innehas anges de
• Original 4 sista siffrorna på den kvarvarande nyckelbrickan.
• Extra