Hamnen

Hyra och hyra ut bryggplats 2019
Båtlaget förbehåller sig rätten till tilldelningen av båtplatser i hamnen.

Skicka in anmälan snarast med start 15 december 2018 och senast 15 januari 2019.

Om du inte har hört något senast den 28 februari kan du inte räkna med någon plats för 2019.

En kopia av denna anmälan skickas till nedan angiven e-postadress som bekräftelse på din anmälan.

Medlemsnr

Namn
E-post

Båtmodell


Båtstorlek
Längd
Bredd
Djup
Vikt
Båttyp
 
Nummer

Önskar hyra ut

   
Bryggplats    


Önskar hyra (rangordna bryggplats A till E, där A är högst, om du har fler alternativ)


Bryggplats

1 - 5,5x2m

2 - 6,5x2,5m

3 - 8,5x2,75m

4 - 9,5x3,25m

5 - 11x3,75m