Personuppgifthantering

Hantering av personuppgifter

Önnereds Båtlag behandlar personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi tillhandahåller dig.

Önnereds Båtlag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Önnereds Båtlag genom att kontakta oss på info@onneredsbatlag.se.

Medlemskapet i Önnereds Båtlag är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Önnereds Båtlag behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Du kan alltså inte vara medlem utan att vara registrerad.

Omfattning uppgifter

Önnereds Båtlag använder vissa uppgifter på hemsidan redovisat i föreningens medlemsregister. Syften med registret är att kunna ha kontakt med medlemmarna. De uppgifter vi hanterar och lagrar är följande:

Namn Adress Telefonnummer Mailadress Båtinnehav Aktuellt innehav av förvaringsplatser

De uppgifter som Önnereds Båtlag lagrar sprids inte utanför medlemskretsen. De som har tillgång till uppgifterna är enbart medlemmar i Önnereds Båtlag.

Om Du har synpunkter på detta brev och Önnereds Båtlags hantering av GDPR ber vi Dig att kontakta styrelsen.

Göteborg i maj 2018 /styrelsen