Med hänvisning till rekommendation att undvika samlingar med flera personer skjuts årsstämman fram tills nytt datum meddelas.


Se även Anslagstavlan
BAS 2020-04-01