Söndag 7 april
Arbetsdag sjöbodar nr. 1-8
Onsdag 10 april
Arbetsdag hamn A38-A53
Fredag 12 april
Sjösättning Sjöbacka +6 ton
Onsdag 17 april
Arbetsdag hamn A54-A73
Onsdag 24 april
Arbetsdag hamn BA1, B0, B01-B14
Fredag 26 april
Sjösättning Sjöbacka +6 ton
Lördag 27 april
Sjösättning Sjöbacka
Torsdag 2 maj
Sjösättning Sjöbacka
Fredag 3 maj
Sjösättning Sjöbacka
Måndag 6 maj
Arbetsdag Sjöbacka
Tisdag 7 maj
Expedition 19-20
Tisdag 14 maj
Expedition 19-20
Onsdag 15 maj
Hamnplan sista dag sjösättning
Torsdag 1 augusti
Upptagning Sjöbacka anmälan tom. 31/8
Lördag 31 augusti
Upptagning Sjöbacka sista dag för anmälan
Söndag 1 september
Vinteruppläggning hamnplan bokning tom. 31/10
Söndag 1 september
Arbetsdag Sjöbacka meddelas senare
Söndag 1 september
Upptagning Sjöbacka meddelas senare
Tisdag 3 september
Arbetsdag sjöbodar nr. 17-26
Söndag 15 september
Hamnplan första dag upptagning
Onsdag 18 september
Arbetsdag hamn B15-B30
Onsdag 25 september
Arbetsdag hamn B31-B46
Tisdag 1 oktober
Köpa-sälja-byta i hamnen ansökan tom. 31/10
Torsdag 10 oktober
Expedition 19-20
Onsdag 16 oktober
Arbetsdag hamn B47-B62
Torsdag 17 oktober
Expedition 19-20
Torsdag 31 oktober
Köpa-sälja-byta i hamnen sista dag för ansökan
Torsdag 31 oktober
Vinteruppläggning hamnplan sista dag för bokning
Lördag 30 november
Köpa-sälja-byta i hamnen sista dag för besked
Söndag 15 december
Hyra-hyra ut bryggplats ansökan tom. 15/1
Onsdag 15 januari
Hyra-hyra ut bryggplats sista dag för ansökan
Fredag 28 februari
Hyra-hyra ut bryggplats sista dag för besked