Medlemskap

Här kan du se våra stadgar, allmänna villkor, vad det kostar att ha båtplats, vinterplats och andra tjänster och en tabell för att bedöma antal år en medlem behöver stå i kö för båtplats. . Vi gör en översyn för att hålla dokumenten uppdaterade i förhållande till fritidsbåts-utvecklingen och för att bättre hantera miljöfrågor, ordning och säkerhet i hamnen.

Stadgar och allmänna villkor

Stadgar 2021

Allmänna villkor 2022

Handboken

Handboken är ett dokument med anvisningar, tips och råd som kan vara bra att känna till vid användande av föreningens tjänster, förtöjning och upplägg av båten.

Handbok 2022

Priser för båtplats, vinterplats och övriga avgifter

För båtplats betalas insats efter båtplatsstorlek, se Viktigt att veta om storleken på din båtplats på sidan om Kötider. 

Priser och avgifter 2022

Båtplatskö och kötider

Så fördelas platserna

Vid köp eller andrahandshyra fördelar Båtlaget båtplatserna efter antal årliga ansökningar. Båtlaget erbjuder plats i turordning till den som har flest ansökningar och en båt som passar med måtten på den lediga platsen. 

Vem får teckna avtal för båtplats?

Rätt att teckna avtal gäller endast privatpersoner som är medlem. För att få teckna avtal måste du vara myndig.

Du måste ha en försäkring för att få skriva avtal

För att få skriva avtal om båtplats måste du ha ett giltigt försäkringsbevis för den båt du anmält. Du ska själv stå som försäkringstagare.

Kötider

Se en tabell för att bedöma antal år vi beräknar att en medlem behöver stå i kö innan vi kan erbjuda båtplats. I tabellen ser du platsens längd och bredd i meter.

Kötider