Bra att känna till old

Klubbstugan

Klubbstugan kan bokas av platsägare och platshyrare. Förmiddag, eftermiddag och kväll 500 kr, heldag 800 kr (1200 kr med tält).

Kalender 2023-2024

Expeditionen 2023

Expeditionen är öppen tisdag 4 och lördag 8 april och tisdag 5 och lördag 9 september. Tisdag kl. 18-19 och lördag kl. 09-10. På våren kan man köpa båtlagsdekaler, årsdekaler för jolleplats, båtlagsflaggor och beställa nycklar. På hösten kan man köpa uppläggningsplats på hamnplan eller anmäla vinterplats i sjön.

Seniorträffar

Vårträffarna i klubbstugan startar i januari och höstträffarna i september, damseniorerna på tisdag kl. 10:00 och herrseniorena på onsdag kl. 10:00 och det är öppet för alla medlemmar!

Nyckelbrickor

För tillträde till hamnplan, klubbhus och servicehus erfordras det en nyckelbricka vilken kan köpas av platsägare och platshyrare.

Arbetsdagar 2023 preliminärt

Hamnen

Vår Höst
apr okt
C31-C50, D02-D77, DA2, E02-E12

Sjöbodar
Inga arbetsdagar planerade 2023.

Sjösättningapr-maj
Upptagningsep-okt
Arbetsdagarmaj, sep

Vakthållning

Vaktlistan återfinns i vårutskicket. Vaktdagar kan bytas och det är väsentligt att alla ändringar förs in i liggaren i vaktlokalen.