Viktigt om byte bryggorna C och D

Bäste Båtlagsmedlem,

Nu har projektet startat med rivning av bryggorna C och D!

Inga båtar får förtöja vid dessa bryggor och rensa allt från personliga tillhörigheter omgående.

Parkeringsrutorna nr 93 till 99 vid kajkanten får inte användas då materiel för bryggbytet kommer att placeras där!
Parkera utefter gräsmattan eller helst på den yttre parkeringsplatsen.

Hälsningar,
/Claes
Projekt Bryggbyte