Vaktkalender och Arbetsdagar

Vaktkalender och Arbetsdagar kommer att bifogas vårutskicket och kan även ses på hemsidan under menyn Medlemsidor->Bokningar.

Vaktkalender
Vaktperioden är i år från den 7 maj till 30 september. Nytt för i år är att såväl Pingstafton som Midsommarafton är bemannade.

Vaktpassen startar kl. 21:00 och avslutas kl. 06:00 påföljande dag. Du kommer att bli uppringd för påminnelse dagen innan ditt vaktpass.

Tips: Om du önskar byta vaktpass kan du alltid lägga in ett anslag på Anslagstavlan.

Arbetsdagar
Arbetsdagarna i år är för bryggplatsägare A0-A37, D02-D16, D33-D77, DA2, E02-E04.

På våren onsdagar 7, 14 och lördag 24 april och på hösten onsdagar 6, 13 och lördag 23 oktober. På onsdagar startar vi kl. 18:00 och på lördag kl. 09:00.

Om du får förhinder att närvara på vaktpasset eller arbetsdagen är du ansvarig att ordna med ersättare.

Vakt måste ha fyllt 18 år och vara medlem eller person som tillhör medlemmens hushåll.