Uppdatering av låssystem

En liten blänkare att vi håller på att uppdatera vårt låssystem vilket medför att medlemmar med nyckelbrickor behöver uppdatera dessa på läsaren vid klubbhusets dörr!

Björn /kassör