Nytt om muddring och bryggbyte

Bästa medlemmar!

Vi närmar oss nu tidpunkt för muddring och byte av A-bryggan.

Muddringen av inloppet till hamnen fram till A-bryggan planeras att ske med start i slutet av november och beräknas vara klar under december.

Därefter planerar vi att riva A-bryggan för att ersätta den med en ny under vårvintern.

Du som har vinterplats på A-bryggan måste alltså ligga på annan brygga i hamnen denna vinter och övriga på A-bryggan måste också flytta eller ta upp sina båtar senast den 30 november!

Alla med båtplats på A-bryggan uppmanas att rensa bryggan från personliga tillhörigheter som tampar, låsanordningar, pallar etc.

Hör av er till styrelsen om ni har några frågor kring detta.