Projekt Muddring

Vi närmar oss muddringen i hamnen. Planen är att göra det under oktober-december i år. Vi har delat upp ytorna mellan oss och Wallenstam, och kommer att muddra inloppet fram till A-bryggan, samt ca 10 platser på A-bryggans sydvästra del.

Vi är i slutförhandlingar med leverantören och kommer att skriva kontrakt under september.