Projekt Bryggbyte börjar 16 januari

E-bryggan längs berget vid slipen på hamnplan kommer att bytas under januari-februari 2023.
Bryggorna C och D kommer att bytas under perioden fram till 31 mars.

Arbetsområdet innefattar parkeringsplatserna 93 till 99 utefter kajkanten.
Parkering är inte tillåten på detta område under perioden 16 januari till 31 mars!

Claes
/Projekt Bryggbyte