Projekt Bryggbyte

Båtlaget avser att byta ut dagens fyra bryggor mot nya. Som första etapp väljer vi att byta ut A-bryggan. Detta eftersom vi kommer att muddra utanför den sydvästra delen av den bryggan och i samband med det kommer berörda akterstolpar att tas bort.

Kontakter är tagna med leverantörer, Länsstyrelsen och långivare och diskussioner pågår.

Tidigaste tid för byte av brygga A är vårvintern 2021 under förutsättning att länsstyrelsen godkänner vår ansökan enligt plan senast den 30 november.