Projekt Bryggbyte

Efter det lyckade bytet av A-bryggan är målsättningen att byta ut B-bryggan redan den kommande vintern för att sedan avsluta med C+D-bryggorna nästa år.

Den nyligen gjorda djupmätningen av hamnen visar att det bildats åsar under de gamla bryggorna och för att slippa muddra har styrelsen beslutat att vi precis som för A-bryggan fortsätter med att lägga de nya bryggorna exakt på samma plats som de befintliga har idag.
På några ställen kan vi komma att byta placering av er båtplats för att klara djupkravet för olika båtar.

Vi har gjort en ansökan hos länsstyrelsen för byte av B-bryggan och förväntar oss ett positivt svar under hösten. Vi tittar samtidigt på förslag till finansiering av bytet och kommer att återkomma med presentation av detta.

/Claes