Pricken vi rundar är borta!

För allas info är det en farledsutmärkning som gått sönder, dock inte orsakat av muddringsfirman! Den sågs förra veckan flyta i farleden.

Felanmälan har gjorts!