El-drivna bommen till hamnplan klar

Den nya el-drivna bommen för infart till hamnområdet är klar!

Kör “vänstertrafik” och lägg nyckelbrickan mot läsaren för att öppna bommen.

Nyckelbricka kan erhållas av bryggplatsägare, bryggplatshyrare och vinteruppläggare på hamnplan.