Information kring B-bryggan

B-bryggan är nu i det närmaste helt klar. Endast några få restpunkter återstår.

Här kommer information och ”bra att veta”

 1. Det går bra att lägga till på B-bryggan fr o m idag, den 1 april.
 2. Var rädda om den nya bryggan. Det är inte tillåtet att borra och skruva i vare sig bryggan, träbalkarna eller Y-bommarna. Det är heller inte tillåtet med rostfria schaklar, kättingar, mm mot de galvaniserade ytorna. Medför stora rostangrepp och försvagning av materialet.
 3. Påstigningspallar
  • Påstigningspallar fästs/låses genom att en längre del sticks ner mellan träbalken utanför bryggan och betongkanten. Gå gärna och titta på A-bryggan för att få olika exempel.
  • Max mått från betongbryggkanten mot mitten av bryggan är 50 cm.
 1. Tamphållare på Y-bommarna finns att köpa i båttillbehörsbutiker. Installationen är enkel med buntband eller slangklämmor.
 2. Om man vill sätta ett påstigningshandtag på gallret till Y-bommen skall man lägga plast mellan rostfritt och galler. Det rostar snart annars!
 3. Öglorna på 4 och 5-platserna är monterade tvärs bommens längdriktning. Det går bra att lossa och vrida 90° om man hellre vill ha längsriktning. Det kan finnas risk för vissa båtar att stöta emot de tvärsställda öglorna.
 4. Observera att betongankaret utanför plats B09 inte har sjunkit ner helt i botten ännu. Var uppmärksam när ni kör förbi där. Ankaret kommer att fortsätta att sjunka och förhoppningsvis snart ligga under bottenytan.