Medlemsförteckningen är flyttad!

Båtlaget är medlem i Svenska Båtunionen Västsvenska Båtförbundet. Genom detta medlemskap har Båtlaget använt Båtunionens Admistrativa System för Båtklubbar (BAS-K) för medlems- och båtadministration. Samtidigt har medlemsförteckningen upprätthållits på hemsidan.

Båtunionen har nyligen lanserat en uppgraderad version av BAS-K (ver. 3) som tillmötesgår en vidare utveckling av funktioner för att underlätta båtklubbarnas administration. Med anledning av dessa möjligheter har styrelsen valt att fokusera på medlemsförteckningen i BAS-K för att utnyttja dess funktioner.

Detta innebär för dig som medlem att besöka BAS-K för uppdatering av adress- och båtuppgifter, ansöka om båtplatser och boka klubbstuga, sjösättning och upptagning – se länk och instruktioner under menyn ”Mina sidor”. Hemsidan kommer att kvarstå för allmän information och löpande nyheter för medlemmarna.

Bästa Båthälsningar,
/Styrelsen