Medlemsförteckningen flyttar!

Båtlaget är medlem i Svenska Båtunionen Västsvenska Båtförbundet. Genom detta medlemskap har Båtlaget använt Båtunionens Admistrativa System för Båtklubbar (BAS-K) för medlems- och båtadministration. Samtidigt har medlemsförteckningen upprätthållits på hemsidan.

Båtunionen har nyligen lanserat en uppgraderad version av BAS-K (ver. 3) som tillmötesgår en vidare utveckling av funktioner för att underlätta båtklubbarnas administration. Med anledning av dessa möjligheter har styrelsen valt att fokusera på medlemsförteckningen i BAS-K för att utnyttja dess funktioner.

Detta innebär för dig som medlem att besöka BAS-K för uppdatering av adress- och båtuppgifter, ansöka om båtplatser och boka klubbstuga, sjösättning och upptagning. Hemsidan kommer att kvarstå för allmän information och löpande nyheter för medlemmarna.

Du kommer inom kort att få en avisering om att skaffa inloggningsuppgifter till BAS-K!

Bästa Båthälsningar,
/Styrelsen