Händer på hamnplan

Ingen har väl undgått att det pågått grävarbeten under en tid i vår hamn. Detta har gjorts för att förbättra/förnya/utvidga elförsörjningen.

Till kommunen har en ansökan lämnats om att få uppdatera/öka strömstyrkan till 63 ampere.

Till den nya bommen och spolplattan har styr- och elledningar dragits. Vattenledning har dragits fram till serviceanläggningen. Gångstigen till Ganlet har förbättrats/fyllts ut med överblivet material.

De stora arbetena är nu klara. Nu återstår att koppla ihop och återställa marken. Vissa delar kommer inte att återställas förrän till våren eftersom marken måste sätta sig.

Per-Axel
/projektansvarig