Detaljplan Önnered

210527 Utvecklingsledare på Fastighetskontoret presenterade tre skisser på förslag på nybyggnation av bostäder, på och runt den markareal som Båtlaget arrenderar.
Därefter har en arbetsgrupp bildats. Ett möte hölls innan sommaren.

210618 inlämnade Båtlaget en skrivelse som svar på den fråga Fastighetskontoret ställt.
Nu inväntar styrelsen ett beslut från Fastighetsnämnden.

En grupp har bildats av boende i närområdet och andra föreningar för att kunna agera i samma fråga.
Båtlaget kommer att ha ett samarbete med övriga intressenter i höst.

Båtlagets arbetsgrupp består av:
– Ida Wahlqwist
– Nils Palm
– Björn Johansson
– Per-Axel Carlsson
– Marita Lager (sammankallande)

I efterhand har Catharina Carlander och Håkan Nyström anmält sig till arbetsgruppen.

Vid pennan,
Marita

Se mer -> Alternativ för ytor gällande småbåtsverksamheten