Byte av C och D bryggorna

Bästa medlemmar!

Vi närmar oss nu tidpunkt för byte av C och D bryggorna.

Rivning av de befintliga bryggorna kommer att ske med start den 7:e november i år, 2022.

Du som har vinterplats på C eller D bryggan måste alltså ligga på annan brygga i hamnen denna vinter och därför flytta till A-bryggan (ej A03 och A06) eller västsidan av B-bryggan senast den 6:e november. Välj en ledig lämplig plats.

Alla med båtplats på C och D bryggorna uppmanas att rensa båtplatsen från personliga tillhörigheter som tampar, låsanordningar, pallar etc senast den 31:e oktober. Det som inte tas tillvara kommer att kasseras.

Hör av er till styrelsen om ni har några frågor kring detta.

/Claes
Projekt Bryggbyte