Borra inte i de nya bryggorna!

På förekommen anledning vill vi återigen meddela att…

  • Det är inte tillåtet att borra i Y-bommar, brygga eller träbalk!
  • Lägg inte heller rostfritt direkt mot galvat. Då kommer det att rosta!
  • Se över era förtöjningar och åtgärda om ni brister i något av ovanstående.

Detta finns sedan länge att läsa om på hemsidan.

/Styrelsen