Bokning Vaktpass i hamnen 2023

Skicka in anmälan snarast med start 1 mars till 31 mars 2023.
Ej anmält vaktpass tilldelas datum för deltagande.
Du kan alltid återkomma till anmälningsformuläret för att se dina senast sparade uppgifter.

Endast bryggplatsägare eller hyrare med avtalad bryggplats 2023 bokar vaktpass.

Vaktpassen startar kl. 21:00 och slutar kl. 06:00

Se även Handbok 2023 kapitel om Vakthållning

Inloggning Boka Vaktpass Båtunionen BAS

Välj fliken Schema och därefter aktuellt schema