Ideell eller ekonomisk förening

Just nu arbetar en grupp, på styrelsens uppdrag, med att ta fram fakta om ekonomisk förening. Underlaget är nödvändigt för att styrelsen ska kunna ta ställning till om Önnereds Båtlag bör bli en ekonomisk förening.

Underlaget ska visa på konsekvenser, såväl positiva som negativa, för den enskilde medlemmen, styrelsen och föreningen!

I gruppen ingår Gunilla Adamsson, Magnus Andersson, Per-Åke Andreasson och Göran Lundberg.