Aktuellt från styrelsen

Just nu arbetar styrelsen aktivt med att förbättra tillgängligheten till hamnen. Svårigheterna med den nuvarande bommen gör att vi nu väljer mellan några olika alternativ, grind eller bom. Oavsett val blir den elektriskt styrd! Inom de närmast veckorna kommer styrelsen också att göra ett större grävarbete bl.a bakom sjöbodarna för att underlätta det framtida grönarbetet. I detta ingår att gräva upp vresroshäcken!