A-bryggan är nu klar

A-bryggan är nu klar och ett antal båtar har redan lagt till. Styrelsen har noterat att det finns många frågor om bästa lösning på tilläggning, hur hantera y-bommarna, inköp av tamphållare etc.

Det styrelsen också vet är att det finns mycket kunskap hos medlemmarna så varför inte dela med sig till övriga på bryggan genom att bilda en arbetsgrupp och anordna några tillfällen för att dela kunskap kring dessa frågor?